Hoppa till huvudinnehåll

TrueView® R30 Radar

fortem R30 radar

Maximalt drönarskydd

R30 är en symbol för ett väl skyddat luftrum. Det är en högpresterande, riktig AESA (aktivt elektroniskt skannad fasad radar) med 256 mottagningselement, 16 digitala kanaler, flerkanals digital balkformning, simultan analog balkstyrning och enastående antennverkningsgrad.

Enbart dess hårdvaruspecifikationer gör R30 till en av branschens främsta aktör. Men TrueView®-radar har en stor fördel gentemot alternativen — AI i radar panalen. Med en inbyggd grafikprocessor (GPU) analyserar R30 mål i realtid för att leverera underrättelser som är betydligt mer exakta och fullständiga än vad konkurrerande radar kan hantera.

Skalbarhet är en annan viktig fördel. R30 kan byggas samman med andra TrueView®-radarenheter, vilket möjliggör total täckning på 360° av storskaliga områden, även i storstadsområden med höga byggnader.

TrueView® Radar: Dokumneterat skydd av Ert luftrum.

Fortems TrueView® radarfamilj leder utvecklingen inom låg-SWaP AESA-radarsegmentet. Det är också det enda radarmärket som tillämpar de senaste framstegen för att förbättra droneförsvar. Drivna av blixtsnabba NVIDIA™-grafikprocessorer (GPU:er), går TrueView®-radarer bortom enkel detektering och använder konstgjord intelligens för att spåra och klassificera objekt med extrem noggrannhet.

AI:n bygger på mer än 10 års maskininlärningskunskap för att leverera den renaste kategoriseringen på marknaden, utan jämförelse. Och allt detta sker ombord på själva radarn panelen vilket säkerställer att informationen som skickas tillbaka till bevakningscentralen är både snabb och detaljerad.

Enbart för att detektera drönare

Traditionella radarsystem är avsedda att upptäcka stora hot, som fiendeflygplan, eller snabbt rörliga hot, som styrda missiler, som närmar sig på avstånd. De är inte anpassade för att bekämpa den mängd drönare av Grupp 1 och Grupp 2 som vållar problem idag.

Förutom att vara mindre än hoten från gårdagen kan drönare flyga mycket långsammare och på mycket lägre höjder. De är också mycket smidiga och kan smita igenom försvar med kirurgisk precision. Framför allt utgör drönare ett nytt problem som kräver nya svar, inte gamla.

Fortems svar är TrueView®, en ny typ av radar som skapats specifikt för att detektera drönare.

Garanterad låg SWaP-C

SWaP-C är en militär akronym. "SWaP" står för Storlek, Vikt och Effekt, medan "-C" står för Kostnad, som mäts mot de tre första egenskaperna. Dagens försvarsorganisationer värderar mångsidighet i militär utrustning. I motsats till de stora och kostsamma radarinstallationerna från förr föredrar de nu små, effektiva enheter som fortfarande är kraftfulla, men också flexibla och portabla.

Det är en smart filosofi, vilket är varför det alltid har varit Fortems främsta prioritet. Alla TrueView®-radarprodukter är, från koncept till produktion, konstruerade för optimal SWaP-C. Både R30 och dess ännu mindre motsvarighet, R20, är tillräckligt små för att bäras och väger mindre än 7 kg (15,5 lbs). De är också otroligt effektiva - vid full belastning förbrukar en R20 endast 38 watt. Det är ungefär samma som en hushållslampa.

360 graders täckning

Många radarsystem - även moderna - lider av blinda fläckar som potentiellt kan utnyttjas. Kriminella och terrorister kan bryta igenom dessa otillräckliga försvar med högflygande drönare som undviker upptäckt eller med lågflygande drönare som kommer in under radarn. I kontrast till detta erbjuder TrueView®-radarer faktisk täckning på 360° av ett luftrum genom överlägsen 3D-upptäckt av mål och förmågan att koppla samman flera enheter för att bilda ett ogenomträngligt nät.

fortem R30 radar

AI processor i radar panelen.

TrueView® sträcker sig längre än att enbart att vara en radar som kan upptäcka drönare. Eftersom problemet med drönare inte kan förklaras i enkla termer, är det inte tillräckligt att bara kunna upptäcka dem.

Detta är särskilt viktigt på grund av risken för falsklarm, något som är vanligt förekommande hos andra radar tillverkare. Det är inte ovanligt att fåglar misstas för drönare, vilket leder till onödig panik. Det omvända kan också inträffa och få förödande konsekvenser. För de som ansvarar för att försvara känsliga luftrum mot drönarinvasion är inget av dessa fel acceptabelt.

TrueView®-radarer eliminerar detta problem genom att göra ett intensiv beräkningsarbete inne i radarn själv med hjälp av mycket avancerad AI-programvara. Ett konvolutionellt neuralt nätverk (CNN) tillämpar adaptiv maskininlärning i kombination med dynamisk analys för att avslöja avvikelser. Det ger tillförlitliga, precisa klassificeringar oavsett faktorer som kan störa andra tillverkares radar panelerer, som närvaro av byggnader eller hårda väderförhållanden. Objekt bedöms utifrån deras mikro-Dopplerradarsignatur, rörelsemönster, storlek, position och hastighet. Flera objekt kan bedömas samtidigt.

Oöverträffad skalbarhet

Eftersom TrueView®-radarer kan länkas direkt med varandra finns det ingen praktisk begränsning för storleken på ett TrueView®-detektionsnät.

Faktum är att R20 och R30 är utformade för installation i både små och mycket stora skala. AI funktionen i radar panelen gör dem extremt lämpliga för att täcka stora geografiska områden, eftersom avståndet från bevaknngscentralen inte påverkar deras förmåga att snabbt registrera drönare.

Alla typer av luftrum kan skyddas, inklusive tätbefolkade stadsmiljöer med tätt packade byggnader.