Hoppa till huvudinnehåll

DroneHunter® F700

fortem R30 radar

Den ultimata C-UAS drönar interceptorn

Med över 5 000 nedtagningar av icke önskvärda  drönare  är  DroneHunter® F700 ett motåtgärdsverktyg för UAS som har visat sig vara framgångsrikt i fält. Fullständigt autonom, radarstyrd och speciellt utformad för överlägsen hastighet och smidighet, stoppar den skadliga drönare dag och natt utan att orsaka kostsamma kollaterala skador.

DroneHunter® UAVs kan agera enskilt eller i samarbete med flera enheter för att skydda stora skyddade områden. F700 är en högst mångsidig plattform som kan utrustas med olika laster och motåtgärder. Den hanterar effektivt både Group-1 och större Group-2 drönare.

 

Stoppa drönare av alla storlekar

F700 kan effektivt  stoppa drönare av nästan alla storlekar, inklusive de större Group-2 drönare som ofta används av skadliga aktörer och terroristgrupper. Detta görs möjligt genom NetGuns™, modulära tillbehör som avfyrar snabbt expanderande nät för att fånga in målen.

Tre typer av NetGun™ är tillgängliga. Små, enklare drönare - även kända som Group-1 drönare - hanteras bäst av små eller medelstora tethernät. Dessa NetGun™ varianter fångar in den fientliga drönaren i ett nät som är anslutet till F700 genom ett rep, vilket sedan används för att dra iväg drönaren till en neutral plats. Den andra möjligheten, kallad DrogueNet™, används för att ta itu med större, tyngre drönare. Det avfyrar ett stort nät som är anslutet till en fallskärm. Detta tvingar fiende drönaren till en långsam och förutsägbar landning, vilket ger gott om tid att utrymma zonen under.

Både quadcopters och snabba, fasta vingade drönare är lika sårbara för NetGun™ projektiler. När F700 nåt fram till målet är en flykt högst osannolik. Statistiskt sett undviker endast 15% av måldrönarna det första skottet ... och ett andra skott är vanligtvis redo att följa.

 

Ingen improvisation - Målinriktad konstruktion

F700 är inte den enda kinetiska motmedlet på marknaden. Men den är helt unik. Medan andra interceptorer är baserade på kommersiellt tillgängliga, allmänna drönar chassi har F700 designades från grunden för mot-UAS-uppdrag.

Den är snabbare och mer smidig än drönare i samma klass och kan jaga och övermanna en bred skala av motståndare. Dess batteri har kapacitet att engagera mål på långa avstånd. Och dess djupa integration med TrueView® R20 radar, en toppmoderna radar utvecklad tillsammans med den, gör F700 till den smartaste och mest spatialt medvetna interceptorn i närheten av dess pris.

 

DroneHunter vs. Andra motåtgärder

Varför en drönarinterceptor?

Det finns andra alternativ för att stoppa drönare, som radio jamming (störning). Jaming är lämplig för den icke proffesionella användaren tex för att stoppa en 12-åring från att ta bilder på fyrverkerier eller en ovarsam operatör utanför en fotbollsstadions parkeringsplats. De flesta terrorist- eller jämböriga drönare som avser att orsaka skada eller verklig brottslighet använder färdiga kommersiella drönare som inte är mottagliga för störning. De använder drönare som är konfigurerade för att flyga på GPS-vägpunkter. De lyssnar bara på GPS och sänder inte någon RF-signal. De upptäcks inte av RF-lyssningsantenner eftersom de inte sänder någon RF-signal. Störning eller hackning med en bibliotek av kommandon fungerar inte, eftersom det inte finns någon RF-signal att hacka eller störa.

GPS- Spoofing är en annan metod , men kan lätt motverkas med motåtgärder. Dessutom är den begränsade räckvidden för GPS- Spoofing  inte ofta tillräcklig för att avvika fiendens drönare för långt från dess destination.

Riktade attacker, missiler, kraftfulla lasrar, EMP: er används ofta bara på slagfältet eller för interdiktion långt utanför stadens gränser. Dessa orsakar hög grad av kollateralskador om de används inom en trång stadsmiljö. De är också mycket, mycket dyra.

Om uppdraget avser en säkert och effektiv metod med minimala kollateralskador (särskilt i stadskärnor), då är Fortem DroneHunter det bästa valet. Fortem DroneHunter minimerar kollateralskada och besegrar skadliga drönare från ett långt avstånd från den avsedda platsen. Fortem DroneHunter besegrar fiendens drönare på mycket längre avstånd än någon kommersiellt tillgängligt system.

 

Hantera en svärm?

Erfarenheten har visat att det är lämpligt att distribuera flera DroneHunters över och runt städer, skyddsobjekt och evenemangsplatser för att hantera flera samtidiga attacker. När flera DroneHunters sätts in i strid samtidigt fungerar de som F-16 eller F-35 stridsflygplan som snabbt låser sig fast på enskilda mål och attackerar varje drönare.  

Många menar anser att EMP: er kan vara det bästa sättet att stoppa en drönar svärm, men det är oklart och motåtgärder för att skydda sig mot sådana attacker är inte så svåra – som man gör i en vanlig bil idag. Dessutom minskar verkningsgraden av alla elektroniska motåtgärder exponentiellt med ökande avstånd (1/radius2). Ju längre avståndet ökar, desto mindre effektiv är motåtgärden. Fortem DroneHunter är inte bara utrustad med nät och drogues utan kan utrustas med andra effektorer.

Ingen annan aktör på marknaden kan matcha Fortem DroneHunters precision när det gäller att hantera i en fiendentlig drönar svärm. Detta är tack vare den avancerade radarn ombord som Fortem Technologies har den här unika förmågan.Oavsett vilken effektor du behöver kommer Fortem att leverera den på nära håll till svärmen och på ett säkert avstånd från din plats, autonomt, snabbt och exakt.

 

Riktigt snabba drönare som agerar som missiler?

Om inkommande drönare som Samad-3 som flyger på 8000 meters höjd upptäcks av långdistans-anti-flygradar, används ofta en missil för att besegra den på hög höjd och mycket långt avstånd. Dessa drönare fungerar mer som missiler än som drönare. Men luftvärnsmissiler är ofta ineffektiva. De missar. Ett enkelt tecken som tas emot från den långdistansradarn av det centraliserade operationscentret kan problemfritt integreras med Fortem SkyDome Manager C2 mjukvara för att utlösa lämpliga Fortem DroneHunters över hela staden för att startas. DroneHunter låser automatiskt fast på den terminala anfallsspåret för den snabbt rörliga drönaren (oftast vid lägre höjd) om luftvärnsmissilen inte var effektiv. Detta är ett effektivt andra lager av luftförsvar när långdistans-inkommande flyganfall är en risk. Medan Fortem DroneHunter inte flyger på samma höga höjder som större drönare, som Samad-3, är de effektiva när dessa och andra stora, fast vingade fiender kommer ner.

Farten på ett fientligt flygplan gör också skillnad för en interceptors förmåga att stoppa det inkommande flygplanet. Den hastigheten förkortar tiden som AI på interceptorn måste beräkna banan och göra den autonoma avledningen. Hög hastighet gör det nästan omöjligt att stoppa för interceptorer som kräver mänsklig kontroll eller använder optiska system med smal synfält och kort räckvidd för att spåra och avlyssna. Fortem har nästan perfektionerat över 68 scenarier för att optimera mot olika hotprofiler, storlek och hastighet. Systemen började med långsamma mål och fungerar nu mot mål som överstiger dubbelt så höga hastigheter som de tidigare dokumenterade.

Fortem DroneHunter är ett effektivt backup-lager för alla luftförsvarssystem med luftvärn, många av vilka inte är särskilt effektiva mot dessa typer av snabba, lågt flygande drönare.

 

Mångsidig och mångfunktionell

De vanligaste attackerna är enskilda drönarattacker och multipla attacker av fiende drönare som kommer från olika riktningar. Flera DroneHangars utplacerade över och runt städer, skyddsobjekt, koncert evenemang kommer att möjliggöra att det rätta antalet DroneHunters kan startas autonomt eller styrt från bevakningscentral. Varje DroneHunter kommer att låsa sig fast på en specifik skadlig drönarspår. Flera DroneHunters kan samordnas av SkyDome Manager C2 (integrerad med befintliga C2-system) när det finns flera hot närvarande.

Flera olika lägen kan väljas autonomt av varje DroneHunter eller av en operatör i loopen beroende på den skadliga drönarens natur:

 

Jaktläge

DroneHunter undersöker närmare de fientliga drönarna och parallellt sänder kamerorna bilder till bevakningscentralen.

Attackläge

När DroneHunter låser fast på ett mål kan radarn ombord snabbt avgöra om målet är mindre och/eller långsammare än DroneHunter. I så fall antar AI i DroneHunter en anfallsposition för att jaga och fånga den skadliga drönaren och bogsera den bort med hjälp av en tross till en förutbestämd säker plats.

Detta görs normalt på ett långt avstånd från platsen, med tanke på DroneHunters förmåga till långdistansbekämpning, oftast 3x-10x avståndet jämfört med andra markbaserade motåtgärder.

Försvarsläge

När DroneHunter låser fast på ett mål kan radarn ombord snabbt avgöra om målet är större och/eller snabbare än DroneHunter. I så fall antar AI i DroneHunter autonomt en försvarsställning mellan den inkommande skadliga drönarens bana och en fördefinierad försvarspunkt.

När snabba drönare eller fasta vingade flygplan flyger mot förutbestämda punkter, så positionerar sig DroneHunter för att avfyra ett nät med specialiserade trassel som fäster vid vingen eller kroppen. När den skadliga drönaren är fångad i nätet, försöker DroneHunter bogsera den bort. Om den skadliga drönaren är för stor för att bogseras så släpps fångst linan från Drone hunter men fångst linan har även en fallskärm. Fallskärmen orsakar  motstånd på drönaren, vilket får den att nästan stanna och flyta säkert rakt ned till marken.

Autonom bogsering bort

Att fånga och bogsera bort fiende drönaren gör det möjligt att ta drönaren till en säker plats för vidare undersökning.