Hoppa till huvudinnehåll

Elara radar + multisensor DX-kameror 

Flir Elara  är ett komplett produktprogram för detektion och  Verifikation på större och komplexa applikationer och anläggningar. 

Radartekniken är den i särklass säkraste och mest tillförlitliga detektions-metoden idag. Med sin S-190 radar har Flir gjort en mindre kostsam produkt som därmed blir tillgänglig för flera applikationer. 

Flirs DX-kameror ger till skillnad från andra PTZ-kameror på marknaden full funktion vid nederbörd; där andra kameror bara ser t.ex. regn eller snö ser Flirs kameror igenom. En Flir-kamera kan också se igenom buskar och vegetation 

Flir är världens största tillverkare av värmekameror. 

Ingen server 

Elara-systemet är byggt så att Kameror och radarpaneler kommunicerar direkt med varandra utan en omväg via en server. Systemet är inte låst mot någon specifik videoplattform eftersom kartmodulen är Onvif-kompatibel. 

Fritt programmerbart 

Systemet kan konfigureras så att en eller flera kameror dediceras till en radarpanel  och larmområden.