Prestigeorder från Swedish Match

CCTV-Systems AB

Swedish Match uppdaterar sitt kameraövervakningssystem vid sin logistikdepå i Göteborg och Stokholm. Projekten genomförs tillsammans med Securitas Sverige AB där CCTV-SYSTEMS AB står för komplett projektgenomförande. Systemet från CCTV-SYSTEMS AB är genomgående baserat på Panasonic I-Pro produktprogram som är andra generationens digitala TV-system och är designat enligt Build-to-fit principen.