CCTV-Systems satsar på kameror med videoanalys

CCTV-Systems ABCCTV-Systems har utsetts till nordisk distributör för VideoIQ. Det innebär att CCTV-Systems nu kan erbjuda ett unikt produktprogram, baserat på säkerhetskameror med inbyggd videoanalys, till kunder i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
– Avtalet med VideoIQ ger oss och våra kunder stora fördelar då dessa säkerhetskameror verkligen kan sägas vara plug-and-play. Trots avancerad videoanalys är de nämligen helt självkalibrerande, vilket betyder att kamerasystemen blir både högkvalitativa och mycket kostnadseffektiva, säger CCTV-Systems vd Johan Eklund.

CCTV-Systems har under en lång tid erbjudit lösningar och tjänster inom kamerabaserade system för industri- och säkerhetsbranschen. Produktbasen har bestått av säkerhetskameror med kringutrustning från Panasonic och värmekameror från Flir. Panasonic-utbudet inkluderar även videoanalys, men med VideoIQ i produktportföljen ska CCTV-Systems ta videoanalysen till en helt ny nivå.

– Med produkter från VideoIQ lägger vi ännu större fokus på videoanalys, samtidigt som vårt redan starka kamerautbud blir ännu bättre, kommenterar CCTV-Systems vd Johan Eklund, som menar att intresset för intelligent videoanalys i säkerhetssystem är mycket stort.

– Många har insett att det finns mycket pengar att spara på exempelvis minskad skadegörelse eller färre falsklarm, vilket videoanalysen medverkar till. Med produkterna från VideoIQ kan vi erbjuda marknadens bästa lösningar inom intelligent videoanalys, säger Johan Eklund.

Basen hos VideoIQ är det överlägsna sättet att detektera människor utan att generera stora mängder falsklarm. Systemet är dessutom helt självkalibrerande vilket betyder att användaren i princip bara behöver montera upp kameran och ansluta strömkabeln, sedan startar detektering och inspelning helt automatiskt.

– De stora fördelarna med intelligent videoanalys i allmänhet och VideoIQ i synnerhet är drastiskt minskade kostnader. VideoIQ-systemet behöver dessutom inget underhåll eftersom det alltså är helt självkalibrerande. Kamerorna och videoanalysen anpassar sig efter årstiderna, vilket är en förutsättning i Sveriges omväxlande klimat.

– Med intelligent videoanalys kan många säkerhetsproblem lösas väldigt enkelt. Den här satsningen vi gör känns väldigt bra och ger stora möjligheter för de som använder sig av våra produkter att tackla säkerhetsproblem på ett smart sätt till en låg kostnad, säger Johan Eklund.

– VideoIQ ser Skandinavien som en marknad i framkant när det gäller säkerhet och ekonomi. Vi har tittat noggrant på denna marknad och ingått ett exklusivt avtal med CCTV-Systems eftersom de är en utmärkt partner för VideoIQ. CCTV-Systems har ett väldigt gott rykte och den tekniska expertisen är hög, säger Steve Lefkowitz, vice president, international sales vid VideoIQ.